Hoe werkt een PVT systeem?

In de snel evoluerende wereld van hernieuwbare energie neemt de belangstelling voor PVT-systemen toe. Maar wat maakt deze systemen zo bijzonder en hoe slagen ze erin zowel elektriciteit als warmte op te wekken? Laten we de innerlijke werking van PVT-systemen verkennen en ontdekken hoe ze de kracht van de zon omzetten in een dubbele energieopbrengst.

Fotovoltaïsche en thermische synergie

PVT staat voor Photovoltaïsch en Thermisch, wat de essentie van deze systemen aangeeft. Het combineert twee cruciale technologieën: fotovoltaïsche (PV) en thermische zonne-energie. Dit ingenieuze samenspel stelt PVT-systemen in staat om zowel elektriciteit als warmte te produceren, waardoor ze een veelzijdige en efficiënte bron van duurzame energie zijn.

1. Fotovoltaïsche omzetting

Het hart van een PVT systeem bestaat uit fotovoltaïsche cellen, vergelijkbaar met die op traditionele zonnepanelen. Deze cellen zijn gemaakt van halfgeleidend materiaal, zoals silicium, dat het vermogen heeft om zonne-energie om te zetten in elektriciteit.

  1. Absorptie van zonlicht: Wanneer zonlicht op de fotovoltaïsche cellen valt, worden fotonen geabsorbeerd. Deze absorptie genereert een reactie waarbij elektronen worden losgemaakt van atomen in het halfgeleidende materiaal.
  2. Generatie van elektrische stroom: De losgemaakte elektronen creëren een elektrische stroom, die wordt omgezet van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC) met behulp van een omvormer. Deze wisselstroom is klaar voor gebruik in elektrische apparaten of kan worden gevoed aan het elektriciteitsnet.

2. Thermische omzetting

Naast de fotovoltaïsche laag bevat een PVT-systeem een thermische component die zonne-energie omzet in warmte. Deze warmte wordt niet verloren maar benut voor aanvullende doeleinden.

  1. Warmte-absorberende laag: Onder de fotovoltaïsche cellen bevindt zich een laag die is ontworpen om warmte te absorberen. Deze laag kan verschillende vloeistoffen bevatten, zoals water of een speciale warmtedrager.
  2. Warmte-onttrekking: De absorberende laag ontvangt zonlicht dat niet direct wordt omgezet in elektriciteit. Deze warmte kan worden gebruikt voor ruimteverwarming, waterverwarming, of andere toepassingen die warmte vereisen.

3. Koeling voor verbeterde efficiëntie

Een opvallende eigenschap van PVT-systemen is hun vermogen om de fotovoltaïsche cellen te koelen. Terwijl de fotovoltaïsche omzetting plaatsvindt, wordt overtollige warmte afgevoerd, wat de efficiëntie van de elektriciteitsproductie ten goede komt. Dit koelende effect draagt bij aan de algehele prestaties van het systeem.

Toepassingen van PVT-systemen

  1. Elektriciteitsproductie: PVT-systemen leveren elektriciteit voor huishoudelijk gebruik of kunnen worden geïntegreerd in het elektriciteitsnet.
  2. Ruimteverwarming: De opgevangen warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, wat vooral gunstig is in koude klimaten.
  3. Waterverwarming: Warm water voor huishoudelijke taken kan direct worden gegenereerd met behulp van de opgeslagen warmte.

Overwegingen bij de installatie van PVT-systemen

  1. Oriëntatie en hellingshoek: Het optimaliseren van de oriëntatie en hellingshoek van PVT-panelen is cruciaal voor maximale energieopbrengst.
  2. Ruimtevereisten: Hoewel PVT-systemen ruimtebesparend zijn in vergelijking met afzonderlijke PV- en thermische systemen, is het belangrijk om voldoende ruimte te hebben voor installatie.
  3. Onderhoud: Regelmatig onderhoud, inclusief het schoonmaken van de panelen, is essentieel om een optimale werking te behouden.

Conclusie: De toekomst van duurzame energie

PVT-systemen vormen een boeiende stap in de richting van een duurzamere energietoekomst. Door fotovoltaïsche en thermische technologieën te combineren, bieden ze een veelzijdige en efficiënte oplossing voor zowel elektriciteits- als warmtebehoeften. Terwijl de wereld blijft streven naar duurzame energiebronnen, staan PVT-systemen aan de voorhoede van innovatie, en hun vermogen om de zon te benutten voor dubbele energieopwekking belooft een schone en groene toekomst.

Meer weten? Kijk dan op de website van Groenpand

 

De beste merken voor tuingereedschap

> Read all about it

De tuin van 2014

> Read all about it

Tips voor het onderhouden van je tuin

> Read all about it

Vuurtje stoken in de tuin?

> Read all about it